Dla uczelni i instytutów

Prowadząc zajęcia na uczelniach – zarówno technicznych, jak i o profilu związanym z informatyką i zarządzaniem brakowało i mi i kolegom wydawnictwa, które wydaje publikacje w wersji elektronicznej. Publikacje, które byłyby dostępne w Internecie, bez dodatkowych opłat lub za symboliczną kwotę. Wydawnictwa, które organizowałoby wszystko, co związane jest z procesem wydawniczym i gdzie czas wydawniczy jest w miarę krótki – co ma istotny wpływ, np. na ocenę dorobku naukowego, zwłaszcza na przełomie roku.

Na takie zapotrzebowanie odpowiadamy tworząc ofertę wydawniczą, która spełniać będzie powyższe założenia.

Założeniem naszej oferty wydawniczej jest tworzenie wydań e-książkowych – tematycznych zbiorów publikacji naukowych z danej dziedziny (tutaj byłby zbiór artykułów z danej dziedziny – z wielu uczelni, instytutów) – przekrojowo przez wiele instytucji naukowych, lub zbiorów tematycznych w oparciu o daną uczelnię, instytut gdzie zawarte byłyby informacje o prowadzonych badaniach, wynikach, osiągnięciach oraz publikacje związane z samą instytucją.

Korzyści ze współpracy z nami:

  • Krótki cykl wydawniczy, dostosowany pod dane potrzeby wydziału, instytutu lub samego tematu wiodącego wydania,
  • niskie koszty publikacji,
  • każde wydawnictwo (ebook) ma nadany własny numer ISBN, co ułatwia jego identyfikacje w późniejszych odwołaniach w pracach naukowych,
  • łatwa i szybka dostępność artykułów, zarówno dla studentów, jak i dla kadry naukowej,
  • nowoczesna forma – ebook w formacie EPUB, MOBI,
  • utrzymany wysoki poziom jakościowy – współpraca merytoryczna z kadrą naukową uczelni,
  • ułatwione budowanie biblioteki cyfrowej – od razu mamy do dyspozycji wydania elektroniczne.

Wydania publikowane są w wielu kanałach dostępowych – zaczynając od Księgarni Internetowej naszego Wydawnictwa, poprzez książki w serwisie Google Play, ebooki Allegro oraz wiele innych. Dostępność publikacji w tak szerokim zakresie ułatwi pracę zarówno studentom korzystającym z dorobku naukowego wydziału, instytutu jak i samym pracownikom – łatwy i szybki dostęp do wiedzy.

Tworzenie tego typu wydań – broszur, książek, biuletynów naukowych wymaga pewnej dyscypliny wydawniczej, to jest – materiały powinny mieć formę ogólnie przyjętą w świecie akademickim, powinny być recenzowane – czyli utrzymany poziom jakościowy. Dlatego do współpracy wydawniczej zapraszamy kadrę naukową uczelni i instytutów naukowych.

Redakcja Wydawnictwa Perspektywa