uczen_z_rodziny

Przewodnik dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
Autorka omawia znaczenie postawy „dobrego dorosłego” w procesie wychowania i nauczania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Przedstawia charakterystykę rodziny dysfunkcyjnej i ról (strategii) pełnionych przez dzieci w kontekście myśli, uczuć i zachowań. Zwraca uwagę na konsekwencje zdrowotne, psychologiczne i społeczne stosowania tych strategii.
Przedstawia sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny problemowej, uwzględniając możliwości, granice wpływu i odpowiedzialności nauczyciela.

.

Tytuł: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej

Autor: Anna Maria Seweryńska

 

Informacje szczegółowe:

Język publikacji: polski

Typ produktu: e-book w formacie: EPUB, MOBI

Warunki dostępu: nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

 

Przykładowe wydanie – wersja DEMO

Pobierz DEMO-mobi

Pobierz DEMO-epub

Zobacz również: http://virtualo.pl/c309i163111/