Przygotowanie materiałów do publikacji

Podstawowe warunki, jakie musi spełnić tekst, by został przyjęty do publikacji książkowej:

  • musi być to dzieło oryginalne, w całości stworzone przez jego autora lub autorów, gdy jest to praca zbiorowa, wszyscy autorzy muszą być wymienieni,
  • dzieło nie powinno być wcześniej publikowane, chyba że we fragmentach, dobrym zwyczajem jest podanie miejsc, gdzie fragmenty były publikowane,
  • tekst powinien mieć formę znormalizowanego maszynopisu, plik w formacie: .doc, .rtf, .docx,.odt oraz inne edytowalne formaty plików tekstowych
  • tekst powinien być poprawny gramatycznie, ortograficznie i stylistycznie, skróci to czas pracy korekty nad książką.

Standardowo przeliczamy tekst na jednostki maszynopisu znormalizowanego, jednak takie przeliczenie istotne jest dla nas tylko w przypadku wydań biuletynów, w przypadku książek nie ma to znaczenia.

Wyjątkiem od powyższych założeń jest wydanie książki w opcji selfpublishing. Tutaj jeżeli książka ma być drukowana wg ustalonego przez Autora wzoru powinna spełniać założenia drukarskie, które ustalane są każdorazowo z Autorem.

Wydawnictwo Perspektywa