Zapraszamy do stałej współpracy autorów, pracowników naukowych, coachów i trenerów.

Współpraca, do której zapraszamy to głównie:linotype

 • współredagowanie Biuletynu Coacha,
 • w zakresie współpracy z uczelniami i instytutami naukowymi:
  • publikowanie własnych prac,
  • wyników badań naukowych,
  • opracowania zbiorowe,
  • elektroniczne wydania materiałów konferencyjnych,
  • książki i podręczniki szkoleniowe zarówno na potrzeby własne jak i z przeznaczeniem komercyjnym,
  • podręczniki i skrypty dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów i szkoleń,
  • zeszyty i biuletyny branżowe, naukowe,
 • pisanie tekstów na zamówienie – copywriting,
 • redagowanie i korekta tekstów.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu

Redakcja Wydawnictwa Perspektywa